Breinpunt: contact maken met het hart

28 januari 2020

Hoe maak je contact met een naaste die zo ver weg lijkt? Of die af en toe gedrag laat zien waar je als mantelzorger moeite mee hebt? Op maandag 10 februari zal Jannie Koster, samen met Anneke Kouwenhove aan mantelzorgers handvatten geven om contact te maken met het hart.

Een naaste met NAH, Parkinson of Dementie kan soms moeilijk overweg met woorden. Contact maken gedurende de dag of tijdens bezoek, is dan erg lastig. Op maandag 10 februari komen Jannie Koster en Anneke Kouwenhove, ook wel bekend als Clown Bloem en Bolleke  om te vertellen en om voor te doen hoe zij verbinding maken. Zij zijn Dichterbij-Clowns en aangesloten bij de “Stichting Dichterbij-Clown”. Dit betekent natuurlijk niet dat u een clownsneus op moet doen tijdens uw bezoek. Wat u wel kunt doen is contact te maken door wat u hoort, ziet en voelt u op deze avond. Mensen het gevoel geven: Ik mag er zijn, zoals ik ben op dit moment. Deze avond is erg geschikt voor mensen die zelf ook één van de genoemde ziektes hebben.

Het BreinPunt is een maandelijkse avond voor mantelzorgers van een naaste met Dementie, Parkinson of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De avonden hebben wisselende thema’s, waarin informatie, lotgenotencontact en ontspanning belangrijke  onderdelen van de avond zijn. Om 19.15 uur staat de koffie klaar bij Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc, Hertog Willemweg 3 in ’t Harde. De avond duurt tot 21.00 uur. Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting WIEL, 0525-68 1212 of info@wiel.nl.