Doelstellingen
Doelstellingen - Stichting WIEL

Doelstellingen

De lokale JOGG-aanpak is onderdeel van het gemeentelijke beleid in elke deelnemende gemeente in de regio Noord Veluwe. Samen zijn er zes doelstellingen opgesteld voor de periode van 2023-2026.

Doelstelling 1: Eind 2026 is de lokale JOGG-aanpak in de regio Noord-Veluwe versterkt en toekomstbestendig ingericht.

 • – Inregelen van inwerktrajecten voor nieuwkomers.
 • – Intervisie en overdracht expertkennis.
 • – Regiodag als focusinstrument.

Doelstelling 2: Eind 2026 wordt primair ingezet op selectieve preventie binnen de JOGG-aanpak in de regio Noord-Veluwe.

 • – Duiden van selectieve preventie.
 • – Expertkennis van JOGG NL en partners.
 • – Hulpmiddelen om bewuste keuzes te maken.

Doelstelling 3: Eind 2026 werkt elke gemeente binnen de JOGG-aanpak in de regio Noord-Veluwe met de ketenaanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’.

 • Met het toevoegen van deze doelstelling aan de regionale JOGG-aanpak maken we de verbinding en samenhang tussen zowel de lokale JOGG-aanpak als KnGG-aanpak zichtbaar. Door op beide aanpakken in te zetten werken we gelijktijdig aan een preventieve aanpak ter bevordering van een gezond gewicht en leefomgeving én bieden we ondersteuning aan kinderen (en gezinnen) in de stap van ongezond naar gezond gewicht.

Doelstelling 4: Eind 2026 heeft elke lokale JOGG-aanpak in de regio Noord-Veluwe doorlopend aandacht voor de vier leefstijlthema’s.

 • – Projectgroep voor ondersteuning regisseurs.
 • – Verdieping jaarkalender ‘SnoepGroente!’.
 • – Structureel item in werkoverleg regisseurs.

Doelstelling 5: Eind 2026 wordt structureel ingezet op groente eten binnen de JOGG-aanpak in de regio Noord-Veluwe.

 • – Projectgroep voor verdieping.
 • – Ontwikkelen nieuwe regionale campagne.
 • – Inzichtelijk maken van goede voorbeelden.

Doelstelling 6: Eind 2026 wordt structureel ingezet op dagelijks één uur bewegen door jeugd en jongeren binnen de JOGG-aanpak in de regio Noord-Veluwe.

 • Projectgroep voor vergroten bewustwording.
 • Stimuleren bewegen in de buitenruimte.
 • Bewustwording positieve effecten beweegnorm