Meld je nu aan voor het Hindernis Slagbal!Lees Meer

Onbegrip bij dementie

29 augustus 2019

Persbericht | Alzheimer Trefpunt

Op maandag 9 september zal er tijdens het Alzheimer Trefpunt gesproken worden over hoe familie en vrienden bij dementie vaak niet goed begrijpen wat er allemaal gebeurt. Tera Beekman of Harma Vos, beide werkzaam in dit thema, zullen op deze avond schetsen hoe dit eruit kan zien en zullen tips geven over hoe om te gaan met onbegrip uit de omgeving.

In veel gevallen is dementie een sluipend proces waarbij vooral de echtgenoot en de meest betrokken familieleden vanaf het begin al signalen oppikken in gedrag. De naaste is steeds spullen kwijt, vergeet van alles en is snel overstuur. In de dagelijkse gang van zaken kan dit voor de naaste familie en zeker voor de echtgenoot heel zwaar worden. Voor de kring daar omheen is vaak niet eens duidelijk wat er gaande is. Dit maakt het voor alle betrokkenen moeilijk om steun te vragen en te geven. Daarnaast is er vaak een rolverdeling in de familie die in dit soort situaties ook weer duidelijk naar boven komen. Hoe kunt u de omgeving meenemen in de dagelijkse gang van zaken? Wanneer bent u daar klaar voor?

Het Alzheimer Trefpunt is voor mensen die in hun omgeving te maken hebben met dementie, maar ook niet aangeboren hersenletsel en parkinson. Om 19.00 uur staat de koffie klaar in ’t Huiken, Lange Wijden 33 in Elburg. De avond duurt tot 21.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting WIEL, info@wiel.nl of 0525-68 12 12