Mentor/vertrouwenspersoon
Mentor/vertrouwenspersoon - Stichting WIEL

Mentor/vertrouwenspersoon

Stichting Mentorschap Overijssel-Gelderland zoekt vrijwilligers die willen fungeren als mentor. Een mentor is vertrouwenspersoon, begeleider en wettelijk vertegenwoordiger van een volwassene die, door ziekte of gebrek, niet is staat is zelf de regie over zijn welzijnsbelangen te voeren. Het gaat hierbij om voornamelijk beslissingen rond wonen, verzorging en verpleging.

De mentor gaat regelmatig op bezoek bij de cliënt thuis, of in een verzorgingsinstelling, en overleg namens de cliënt met arts, verzorgend personeel en andere hulpverleners.