Versterking VOA’s
Versterking VOA’s - Stichting WIEL

Versterking VOA’s

Vanwege de te verwachte toename van het aantal vragen, is het VOA-team op zoek naar nieuwe collega’s. Als Vrijwillige Ouderenadviseur ga je zelfstandig op bezoek bij oudere(n) die een vraag hebben. Er zijn meerdere VOA’s in de gemeente actief en gezamenlijk houden zij overleg en doen zij aan casusbespreking.

Het aantal uren is vrij inzetbaar, afhankelijk van wat mogelijk is en wat de wensen zijn. Wel vindt er wekelijks een uur afstemming en overleg plaats (tot op heden is dat op dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

VOA’s zijn actief in de gehele gemeente Elburg. Indien het wenselijk is, kan een voorkeur aangegeven worden voor een bepaalde wijk of kern. Dit gebeurt uiteraard in overleg met elkaar. Verzoeken om op huisbezoek te gaan komen doorgaans vanuit het senioren-opbouwwerk van Stichting WIEL. De krijgt aanvragen van onder andere Icare of de praktijkondersteuners van de huisartsen (POH). Scholing en coaching wordt aangeboden door Stichting WIEL.

Ben jij iemand die:

  • het belangrijk vindt dat ouderen goed ondersteund worden in het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen?
  • Goed kan luisteren en vragen kan stellen?
  • Zelf de nodige levenservaring heeft?
  • Enkele uren in de week tijd heeft?
  • Op de hoogte is van de sociale kaart in de gemeente Elburg of bereid is daar kennis in op te doen?

Dan ben je van harte welkom om ons team van vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) te komen versterken!

Interesse? Neem dan contact op met Marjon van Rooij van Stichting WIEL of reageer direct via de knop hiernaast.