Kom jij naar onze sport instuif maandag 27 september?Klik voor onze activiteiten!
Vriendenbestuur Sjoel Elburg
Vriendenbestuur Sjoel Elburg - Stichting WIEL

Vriendenbestuur Sjoel Elburg

In verband het vertrek van onze penningmeester zijn wij op zoek naar kandidaten die in deze aanstaande vacature willen voorzien.

De penningmeester van de Stichting Vrienden Museum Elburg is:
– samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de stichting vrienden.
– primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de stichting.

De penningmeester:
• Beheert de geldmiddelen
• Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
• Int de donaties
• Betaalt nota’s en beheert de bankrekening
• Draagt samen met de secretaris zorg voor de ledenadministratie
• Stelt het financieel jaarverslag op en de toelichting op de jaarrekening

Wij vergaderen doorgaans zes avonden per jaar.
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Heeft u interesse? Voor nadere informatie: mw. Rianne van Mourik tel: 06- 13 32 34 95. Bij voorkeur ‘s avonds tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Uw brief met cv ontvangen wij graag voor 20 februari a.s. Ons email adres: vrienden@sjoelelburg.nl.