Respijtzorg
Respijtzorg - Stichting WIEL

Respijtzorg

De tijdelijke overname van mantelzorgtaken noemen we respijtzorg. Door het overnemen van zorgtaken heeft de mantelzorger tijd voor andere dingen. De respijtzorg wordt geboden door een beroepskracht of vrijwilliger en kan zowel thuis als buitenshuis. Denk bijvoorbeeld aan het spelen met een gehandicapt kind of het gezelschap houden van iemand met dementie. Ook de zorg buitenshuis door deelnemen aan opvang- of ontmoetingsactiviteiten vallen onder respijtzorg.

Respijtzorg is voor veel mantelzorgers nog onbekend en hierdoor worden mogelijkheden voor respijtzorg in de gemeente nog niet optimaal benut. Middels de mantelzorggids (hiernaast te downloaden) is het voor mantelzorgers inzichtelijk welke voorzieningen er zijn in de gemeente voor respijtzorg.

Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem gerust contact op met onze collega.

Downloads

Gids

Direct contact opnemen