Waardering
Waardering - Stichting WIEL

Waardering

Bij het werken met vrijwilligers is het belangrijk om hen te waarderen voor de inzet. Op deze manier blijven vrijwilligers betrokken bij je organisatie. Hierbij gaat het niet direct om een materiële beloning in de vorm van een cadeautje, maar in eerste instantie om het stukje persoonlijke aanbod en aandacht, deelname in het cursusaanbod en bedanken voor de inzet.

Eén keer per jaar is er ook een gemeentelijke waardering. Deze vindt meestal plaats rond de ‘Dag van de vrijwilliger’. Drie jaar op rij is dit in de vorm van een vrijwilligerscompliment, deze wordt uitgedeeld aan een (groep) organisatie(s). Het vierde jaar is dit een vrijwilligersfeest voor alle vrijwilligers in de gemeente Elburg.

 

Direct contact opnemen