Informatie & advies
Informatie & advies - Stichting WIEL

Informatie & advies

De wereld verandert continu. Het leuke daaraan is dat het nieuwe mogelijkheden biedt, maar soms kan het juist ook vragen en onzekerheid oproepen. Vanuit WIEL willen wij senioren ondersteunen door de inzet van Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA).

Heeft u een vraag over financiën, huistvesting, WMO, een kwetsbaarheid of mobiliteit, dan kunt u hierover in gesprek met onze VOA’s. Heeft u behoefte aan een gesprek? Neem dan contact op met onze collega.

Direct contact opnemen