De Aanpakkers
De Aanpakkers - Stichting WIEL

De Aanpakkers

De Aanpakkers is er voor vrijwilligers die een extra steuntje in de rug nodig hebben. In groepsverband gaan de vrijwilligers op donderdagmiddag aan de slag in het groen. Dit doen ze onder andere bij senioren die dit niet zelf meer kunnen, (overbelaste) mantelzorgers of mensen met een lichamelijke beperking.

Samen met een collega van WIEL kan er worden gekeken naar mogelijkheden rondom uitbreiding van vrijwilligerswerk of andere activiteiten. Voor meer informatie, neem contact op met onze collega.

Direct contact opnemen