Armoede
Armoede - Stichting WIEL

Armoede

Armoede wordt doorgaans afgebakend op basis van het inkomen, maar armoede is veel breder dan alleen een laag inkomen. De financiële situatie van iemand of een gezin staat in relatie tot verschillende factoren, waardoor armoedeproblematiek in breed maatschappelijk perspectief geplaatst moet worden.

In Nederland is het welvaartsniveau dusdanig dat in beginsel iedere burger een dak boven zijn hoofd heeft, geen honger hoeft te lijden, zich deugdelijk kan kleden en toegang heeft tot medische zorg. In dit opzicht bestaat er geen armoede in Nederland. Toch zijn er wel degelijk verschillen in levensstandaard: niet iedereen beschikt over toereikende financiële middelen om in voldoende mate in de maatschappij te kunnen participeren. Om sociale uitsluiting te voorkomen en om armoede in de gemeente tegen te gaan zijn er, naast verschillende regelingen en voorzieningen, een aantal maatschappelijke initiatieven die betere kansen scheppen voor personen en gezinnen. Denk dan bijvoorbeeld aan de preventielessen ‘Geld enzo’ op middelbare scholen, Speelgoedbank, Financieel Trefpunt, Sinterklaasfeest, inloopochtenden wijkontmoetingscentra, maaltijdproject ‘Warm Welkom’ en kinderactiviteiten.

Bovengenoemde activiteiten worden altijd in samenwerking met andere partijen gedaan. Stichting WIEL speelt een grote rol in die samenwerking en onderlinge afstemming. Ook wordt er gekeken naar de doorontwikkeling van activiteiten om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschillende doelgroepen.

Organisaties en inwoners kunnen allerlei vragen stellen en ideeën delen rondom dit onderwerp met stichting WIEL. Wilt u eens van gedachten wisselen en iets betekenen rondom dit onderwerp, neem dan contact op met ons!

Direct contact opnemen