Statushouders
Statushouders - Stichting WIEL

Statushouders

Als een vluchteling door de Nederlandse Staat erkend wordt als statushouder, dan betekent dit dat deze een vluchtelingenstatus en een vergunning voor (tijdelijk) verblijf in Nederland krijgt. Gemeenten, dus ook de gemeente Elburg, zijn verplicht deze statushouders te huisvesten. Bij de huisvesting en integratie van statushouders komt veel kijken.

Om statushouders voldoende te ondersteunen en hun plekje te laten vinden in de samenleving, zijn er mogelijkheden tot maatschappelijke begeleiding vanuit WIEL. Zo kunnen wij ondersteunen bij het vinden van een zinvolle dag invulling of het vinden van vrijwilligerswerk. Daarvoor kan je meteen terecht op onze vrijwilligersvacaturebank of kom gerust eens bij ons langs!

In samenwerking met Vluchtelingenwerk en de gemeente wordt jaarlijks ook een Participatietraject georganiseerd, waarin statushouders en migranten verschillende dagdelen kennis maken met activiteiten en organisaties in de gemeente. Centraal tijdens deze dagdelen staan de lokale cultuur & geschiedenis, waarden en normen van de Nederlandse samenleving en de veiligheid & democratie in Nederland. Tevens is er aandacht voor gezondheid, ontspanning en werk & inkomen. Aan het einde van dat traject wordt er een ondertekening door de deelnemers gedaan waarmee ze de Nederlandse normen en waarden onderstrepen.

Direct contact opnemen