Mont Ventoux on Wheels
Mont Ventoux on Wheels - Stichting WIEL

Mont Ventoux on Wheels

In 2012 werd het idee geboren om jongeren in een rolstoel te koppelen aan leeftijdsgenoten zonder beperking en samen de uitdaging aan te gaan om de top van de Mont Ventoux te bereiken. Het was een bijzondere groep, met een unieke missie en op 31 mei 2013 was de wereld 64 helden rijker. De mix van jongeren met en zonder beperking, vrijwilligers en een aantal professionals vormde een hecht team en het project Mont Ventoux on Wheels werd een groot succes.

Dit succes kreeg in 2015 een vervolg en vanuit de overtuiging dat ook andere kwetsbare groepen uit de samenleving aansluiting zouden kunnen vinden, werd de groep uitgebreid met mensen met een verstandelijke beperking, mensen een GGZ achtergrond en actieve senioren. Zowel op de berg als op de camping zagen we een kleine participatiesamenleving waar alle verschillen naar de achtergrond waren verdwenen.

In 2017 was de derde editie van MVOW en toen bood het team ook plek aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, mensen met een chronische ziekte en zelfs aan een statushouder. Kortom, vanuit een inclusief gedachtengoed kan in principe iedereen deelnemen aan het project.

Mooie successen, maar wel allemaal op projectbasis. De roep om structureel tot inclusieve activiteiten te komen, is de afgelopen maanden steeds sterker geworden en in die fase bevinden we ons nu. Samen met een aantal actieve oud-deelnemers en de partnerorganisaties die ook tijdens MVOW al een actieve rol hebben gespeeld (’s Heeren Loo, GGZ Centraal, Careander en Interact Contour) denken we nu na over de mogelijkheden van een structureel vervolg. Hiermee wordt een nieuwe editie MVOW (of een andere uitdaging) zeker niet uitgesloten, maar een structureel aanbod van inclusieve (sport)activiteiten is een absolute wens vanuit de samenleving en daar willen we ons nu graag voor inspannen. Hiermee willen we ook zo snel als mogelijk is mee starten, dus op het moment dat er concrete ontwikkelingen zijn, melden we dat hier meteen!