Wij zoeken een nieuwe collega! Lees Meer

De eerste 3 maanden zitten erop?

10 april 2019

Ze zijn voorbij gevlogen, die eerste maanden van 2019. Tijd om even terug te kijken naar de afgelopen maanden. Zo kunnen we onze eigen werkzaamheden nog beter afstemmen op dat wat nodig is in de gemeente en kunnen we jullie meenemen in de werkzaamheden van het jongerenwerk van Stichting WIEL.

Jongeren de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten, daar zit een belangrijke kern van het werk van jongerenwerkers. Zo zijn er in de afgelopen maanden zestien activiteiten georganiseerd in de drie jongerencentra (waarvan vijf helemaal zelfstandig door de jongeren) en hebben 35 jongeren geholpen bij drie activiteiten voor inwoners uit de gemeente Elburg buiten de veilige omgeving van het jongerencentrum.

Het jongerencentrum is een belangrijke ontmoetingsplaats voor jongeren. Een plek waar ze kunnen chillen, maar waar ze ook leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het reilen en zeilen van deze fijne plek. Om dit kracht bij te zetten zijn afgelopen maanden 29 van de 80 avondopeningen geheel door jongeren zelf gedraaid. Op deze manier leren jongeren in een veilige omgeving verantwoordelijkheid te nemen voor de plek die ze graag bezoeken.

Naast de zelfontwikkeling van jongeren en elkaar ontmoeten, rust een belangrijke taak van jongerenwerkers in het adviseren, ondersteunen en voorlichten van jongeren (en ouders). In het eerste kwartaal van 2019 hebben alleen al ruim 220 jongeren door middel van een voorlichtingsbijeenkomst meer geleerd over thema’s als lachgas, seksualiteit en alcohol.

Lachgas, je kan de aandacht voor dit thema bijna niet gemist hebben. Met de ruim 7400 personen die berichtgeving over dit onderwerp hebben gevolgd was duidelijk te merken dat het veel impact heeft gehad in de samenleving. Door de Social Media actie is het onderwerp lachgas bespreekbaar gemaakt en zijn naast jongeren zelf ook ouders op de risico’s van het gebruik gewezen. N.a.v. onder andere deze berichtgeving is er met ruim 100 jongeren en ouders contact geweest over diverse onderwerpen.

Onze jongerenwerkers werken graag buiten de deur, dat is immers de plek waar jongeren ook zijn. De straathoekwerkers hebben op 30 avonden tot in de late uurtjes jongeren op diverse vindplekken opgezocht en gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van vertrouwensrelaties. Door deze contacten zijn zeker 35 nieuwe jongeren verwelkomt in één van de jongerencentra. Bijkomend positief effect van het zichtbaar aanwezig zijn op straat is dat buurtbewoners onze straathoekwerkers gemakkelijk weten te vinden en kunnen bereiken met signalen en zorgen over gedrag van jongeren op straat.

Al met al drukke en veel bewogen eerste drie maanden van 2019. Het aanstaande mooie weer zal er voor zorgen dat jongeren en ook onze straathoekwerkers meer en meer op straat te vinden zijn. In de aankomende maanden wordt daarnaast meer aandacht besteed aan ‘uitgaansoverlast’ en eenzaamheid onder jongeren.

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden neem dan gerust contact op met Caroline Turner 0525-681212 of 06-21820990