Aanmelden Huttendorp (kids)Lees Meer

It takes a village to raise a kid

6 juni 2019

In de afgelopen maanden hebben het jongerenwerk van WIEL en voetbalvereniging SV ’t Harde de handen in één geslagen om samen jongeren en hun ouders voorlichting te geven over middelengebruik. Alle jeugdleden tussen de 14 en de 18 jaar oud hebben een voorlichting gekregen vanuit Stichting Voorkom. Zij kregen uitleg over de risico’s van zowel alcohol als drugs gebruik. De avond bestond uit twee delen, het eerste deel was gebaseerd op theorie en in het tweede deel kwam er een ervaringsdeskundige langs om zijn ervaring te delen met de jongeren.  Nadat de jeugdleden de avonden hadden gehad waren de ouders aan de beurt. Ook zij kregen een voorlichting over middelengebruik en werd er gesproken over het signaleren van drugs/alcohol gebruik en wat je dan als ouders kunt doen.

Gezinnen waarin drugs/alcohol gebruik een rol speelt voelen zich vaak erg beschaamd om er over te spreken, en hebben het idee dat zij er alleen voor staan.  Door voorlichtingen te geven en ouders met elkaar in gesprek te laten komen over deze onderwerpen hopen wij dat er openheid rondom deze problematiek ontstaat.  Wij komen als jongerenwerkers in gezinnen waarbij deze problematiek speelt, en zien dat het niet per definitie gaat over gescheiden ouders, ouders die geen overwicht hebben, ouders die veel werken en nooit thuis zijn, jongeren die alleen maar op straat hangen ect. Wij zien ook de ouders die hun kinderen lief hebbend opvoeden, die altijd thuis zijn, die een luisterend oor bieden, streng doch rechtvaardig zijn. Kortom in elk gezin kan het gebeuren dat een kind de keus maakt voor overmatig alcohol of middelengebruik. Juist om deze reden vinden wij het van belang dat we opvoeders, coaches, trainers, verenigingen, clubs voorlichten over deze problematiek.

Mocht u als kerk, vereniging, club of als groep ouders interesse hebben om voorlichting of meer informatie te krijgen over deze problematiek neem dan contact op met onze collega:

Caroline Turner
06-21820990