Aanmelden Huttendorp (kids)Lees Meer

Soms heb je een doorbraak nodig..?

14 mei 2019

In het afgelopen jaar kwamen wij in contact met een jongen die inmiddels, na in verschillende instellingen te hebben gewoond, weer thuis was. Net 18, geen dagbesteding, psychische problematieken, geen inkomen, geen structuur en ritme. Samen met hem zijn we gaan kijken waar we wilden staan over een jaar. Hij wilde graag op zichzelf wonen, werken en het gevoel hebben zelfstandig te kunnen functioneren. De weg hiernaar toe was er één met veel hobbels en bobbels, een achtbaan maar altijd met het doel voor ogen dat we toe werkten aan zelfstandig wonen en alle verantwoordelijkheden die daarbij hoorden.

Het omdraaien van het dag-nachtritme was een uitdaging, niet alleen voor hem, maar ook voor zijn omgeving. Zijn agressie die hij niet onder controle kon houden was soms voor zijn naasten niet meer te doen, uiteindelijk zag hij dit ook en wilde hij dit ook anders. Medicatie zou zorgen voor meer rust in zijn hoofd, maar daarvoor moest hij ze wel in gaan nemen en dat was al jaren een stap te ver. Door bij hem te blijven op het moment dat hij de medicatie innam, en in de uren erna er te zijn merkte en zag hij dat het oké was, en dat hij geen raar gedrag ging vertonen. De eerste drempel van velen hebben we toen overwonnen, samen, door er te zijn op het moment dat het voor hem nodig was.

Inmiddels zijn we een jaar en vele uren inzet verder, en hebben we een gesprek gehad over zelfstandig wonen, weliswaar met nog wat begeleiding door vrijwilligers en ondersteuning van zijn netwerk. Maar we zijn daar, waar hij wilde zijn, en hij is trots. Wij zijn trots op hem, het was een lange weg en we zijn er nog niet maar de stappen die deze jongen heeft gezet maken dat wij kunnen zeggen dit was voor hem een doorbraak.

Als een jongere aangemeld wordt voor een doorbraak traject gaan de straathoekwerkers contact leggen met de jongere, als de jongere akkoord gaat met een traject proberen we zo veel en  zo vaak als nodig contact te hebben, langzaam bouwen we de contact momenten weer af. Soms houdt het in dat we weken lang dagelijks over de vloer komen, soms 1 keer per week. Het afgelopen kwartaal zijn er 5 aanmeldingen Doorbraak geweest, 4 daarvan zijn ook daadwerkelijk gestart.

Heb je vragen over Doorbraak of wil je meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen, neem dan contact op met onze collega’s:

Caroline Turner          Jesse Broekhuis
06-21820990               06-360833225